Ozb-verhoging niet van tafel

Fred Ruiten 3.jpg
Door Content beheerder op 24-11-2022

Ozb-verhoging niet van tafel

Raad Dijk en Waard omarmt wél steunfonds voor ondernemers en verenigingenRaad Dijk en Waard omarmt wél steunfonds voor ondernemers en verenigingen

Een last minute voorstel om de verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb) in Dijk en Waard voor volgend jaar niet met 10 procent te verhogen heeft het net niet gehaald tijdens de begrotingsraad. En dit was niet het enige voorstel dat sneuvelde.

Wethouder financiën Falco Hoekstra kon na afloop van de eerste begrotingsraad van Dijk en Waard opgelucht vaststellen dat de mede door hem opgestelde begroting - waarmee circa 277 miljoen euro is gemoeid - redelijk ongeschonden het einde van de 8,5 uur durende vergadering haalde.

Ook al dreigde juist zijn eigen VVD roet in het eten te gooien. De fractie leek met de complete oppositie een amendement van Fred Ruiten van de ChristenUnie te steunen om de ozb volgend jaar nog niet te verhogen. Ruiten had aangevoerd dat andere gemeenten een beperkte stijging van circa 3 procent hanteren.

Het niet verhogen van de ozb zou echter een gat van acht ton in de begroting slaan, terwijl er forse investeringen moeten worden gedaan. Onder meer in de ICT en in 68 extra arbeidsplaatsen. Na een extra schorsing bleek dat drie van de vier aanwezige VVD-raadsleden - uitgezonderd Ben Hoejenbos - zich toch achter het collegevoorstel schaarden.

Zieke bomen

Ruiten had wel succes met zijn voorstel om 250.000 euro extra te reserveren om zieke bomen te vervangen. Het college had hiervoor 75.000 euro extra gereserveerd, maar een raadsmeerderheid - dankzij de meestemmende VVD - ging hiermee akkoord ondanks dat wethouder Annette Groot dit extra bedrag niet nodig vond.

Verder nam de gemeenteraad unaniem een motie van Floris de Boer (Lokaal Dijk en Waard) aan om de komende tijd te proberen de zieltogende jongerenraad nieuw leven in te blazen. En ook steunde de volledige raad een voorstel van de VVD om te kijken of er een steunfonds kan komen om ondernemers en verenigingen die te kampen hebben met stijgende energielasten te helpen. Overigens had het college zelf al aangekondigd zo’n steunfonds in het leven te willen roepen.

Tevens vond de raad dat er een visie moet komen om de dienstverlening te verbeteren. Het afscheid nemende D66-raadslid Sebastian Visser stemde hiermee in ook al zei hij ’teleurgesteld’ te zijn omdat een dergelijke motie twee jaar geleden in de gemeenteraad van Heerhugowaard ook al was aangenomen en hier blijkbaar nog weinig van terecht was gekomen.

Meedoenpas

De meeste voorstellen vanuit de gemeenteraad sneuvelden gedurende de avond. Zo stemde de raad niet in met een voorstel van PvdA, CU en GL om de Meedoenpas beschikbaar te stellen voor mensen met een inkomen tot 150 procent (is nu 120 procent) van het minimuminkomen. De meeste partijen vonden dat hierover binnenkort moet worden besloten als de raad vergadert over een nieuw armoedebeleid.

Ook worden er nu geen miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van scholen (voorstel GL). Wethouder John Does zei volgend jaar hiervoor met een plan te komen. Dan wordt ook duidelijk hoeveel geld er nodig is. Een motie (van CDA, PvdA, GL, D66 en CU) om 10 miljoen euro te reserveren om eraan bij te dragen dat er voldoende sociale huurwoningen worden gebouwd, haalde het ook niet, net als een motie van Jasper John (CDA) om sportcomplex De Vork op te knappen. Het college gaf aan eerst met een plan te willen komen voor alle sportcomplexen. Ook vond de meerderheid van de raad het niet zinvol om een brief te sturen naar de minister van Volksgezondheid over de geneesmiddelentekorten (motie BVNL).

Overdruk Noordhollands dagblad 9 november 2022