Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Kiezen voor wat écht telt

We stellen hoge ambities. De ChristenUnie stelt de inwoners centraal en we willen een sociale gemeente zijn. Gemeentebestuur en ambtelijke organisatie werken samen met de inwoners aan het realiseren van zo’n gemeente. De ChristenUnie is een partij voor alle mensen. De Bijbel is onze leidraad voor politiek handelen. Vanuit die Bijbel weten we dat we allemaal uniek zijn en dat niemand meer of minder is dan de ander. We zijn gelijkwaardig, ongeacht geslacht, kleur, geaardheid of wat dan ook. We hebben allemaal onze eigen talenten gekregen waarmee we elkaar mogen dienen. We zijn er voor elkaar: ouders, jongeren, senioren, werkenden, werklozen, mensen met een beperking, allochtonen, de overheid en hebben elkaar nodig. 

De Bijbel leert ons respect te hebben voor de schepping: we hebben de aarde in bruikleen en moeten hem zo goed mogelijk achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De Bijbel leert ons dat we allemaal talenten hebben gekregen waarmee we elkaar mogen dienen. Vanuit die principes willen wij ons inzetten voor alle inwoners van Dijk en Waard.