Bestuur

We zijn slechts boodschappers en zijn niet perfect. Maar we mogen een kostbare schat dragen en zo een onderdeel zijn van Gods plan. We hebben de kans om de christelijke identiteit uit te dragen in de plaatselijke politiek. Dit mogen we doen vanuit Gods kracht die werkt in en door ons. Dit is de reden waarom ik 21 jaar geleden ben begonnen om de ChristenUnie te ondersteunen. 

Ik zal mezelf even voorstellen: mijn naam is Jaime Huls, 48 jaar oud, 24 jaar getrouwd en vader van twee dochters. De afgelopen jaren heb ik me vooral bestuurlijk ingezet en mocht als voorzitter ook een onderdeel zijn van het proces wat geleid heeft tot de oprichting van ChristenUnie Dijk en Waard.

Als ChristenUnie zijn wij al bijna 28 jaar actief binnen de regio! Daar zijn we dankbaar voor en trots op. Wij hebben zowel in Heerhugowaard als Langedijk een éénmansfractie, maar hebben vanuit deze ‘kleine’ rol in beide gemeenten een positie waar naar ons geluisterd wordt en we het vertrouwen hebben van de colleges en andere fracties. We mogen dankbaar constateren dat er tijdens iedere gemeenteraadsverkiezing meer kiezers op onze partij stemmen. 

We willen de christelijke politiek de komende tijd nog meer profileren. Dit willen we per gebiedskern gaan doen, want inbreng van onze inwoners vinden wij belangrijk. Stem ChristenUnie en kies voor wat écht telt!

Jaime Huls

Bestuursleden

Voorzitter:
Dhr. H.J.J.H. Huls
(Jaime)
Lommerhof 26
1702 VV Heerhugowaard
072-5061038
06-52150895
voorzitter@dijkenwaard.christenunie.nl

Secretaris:              
Dhr. A.R. Weiland (Arjan)
Heerhugowaard

Penningmeester:
Dhr. A. Vermeulen (Adrie)
Heerhugowaard

Bestuursleden:
Mevr. M. Everaars (Mirjam)
Sint Pancras

Dhr. A.G. Pool (Auke)
Heerhugowaard