Standpunten

Waar de Christen Unie Dijk en Waard voor staat

Ons doel is om de mooiste en sociaalste gemeente in Noord-Holland te worden en te blijven. In die nieuwe gemeente werken inwoners en overheid schouder aan schouder om een samenleving te realiseren waarin iedereen écht telt.

Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee. De ChristenUnie is blij met de gemeenschappen waarin mensen tot bloei komen. In gezinnen, verenigingen, sportclubs, kerken, bedrijven en instellingen. En natuurlijk in onze buurten, dorpen en wijken. Om die bloei te dienen, moet de overheid vertrouwen geven. 

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Want iedereen telt mee en mag meedoen. Daarom hebben wij uw stem nodig!

ChristenUnie Dijk en Waard zet zich in voor:

   • Bloeiende wijken en kernen
    Een gemeente met bloeiende wijken en kernen met goede voorzieningen waarin iedereen actief meedoet en zich betrokken voelt. De gemeente is van iedereen en voor iedereen.

   • Woningbouw
    Een gemeente waar betaalbare woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen. Snelheid van bouw staat hierbij voorop. Dit mag niet ten koste gaan van groen.

   • Duurzaamheid
    Een duurzame gemeente waar gewerkt wordt aan leefbare groene wijken en waarin de energietransitie samen met inwoners wordt vormgegeven. We geven ruimte aan economische ontwikkeling en houden rekening met het milieu.

  • Recreatie en natuur
   Een gemeente waarin het prettig wonen en recreëren is. We zijn daarom zuinig op onze natuurgebieden.

  • Veiligheid
   Een gemeente waarin onze inwoners zich thuis en op straat veilig voelen.

 • Sociale samenleving
  gemeente waarin we respect hebben voor elkaar, waar we rekening houden met elkaar, waarin geen plaats is voor discriminatie en waarin we elkaar helpen als dat nodig is.

Kortom: een gemeente waarin we ons thuis voelen!