Ga zorgvuldig om met natuurwaarden en cultuurhistorische waarde van het Oosterdelgebied

oosterdel-langedijk
Door Content beheerder op 10-09-2022

Ga zorgvuldig om met natuurwaarden en cultuurhistorische waarde van het Oosterdelgebied

ChristenUnie Dijk en Waard in de media

De ChristenUnie pleit voor een aparte status voor Oosterdelgebied tussen Heerhugowaard en Langedijk. De natuurwaarden en de cultuurhistorische waarde van het gebied moeten in stand worden gehouden. Fractievoorzitter Fred Ruiten deed dit voorstel tijdens een politieke avond over de visie van het Kanaalpark. De plannen voor het Oosterdelgebied zijn mooi, maar bij het sleutelen aan een kloppend hart moet je wel zorgvuldig te werk gaan.

Lees het artikel uit Noordhollands Dagblad van 7 september 2022:

ChristenUnie wil ’status aparte’ voor Oosterdelgebied om natuurwaarden en cultuurhistorische waarden te beschermen

Er zou een status aparte moeten komen voor het Oosterdelgebied. Hiervoor pleit fractievoorzitter Fred Ruiten van de ChristenUnie in Dijk en Waard. Volgens hem moet dit ervoor zorgen dat de natuurwaarden en de cultuurhistorische waarde in het gebied in stand worden gehouden.

Ruiten deed het voorstel tijdens de politieke avond waarbij het ging over de visie voor de Kanaalparkzone. Dit is het groene gebied tussen Broek op Langedijk en Heerhugowaard waar Dijk en Waarders moeten kunnen ontspannen en actief moeten kunnen zijn en waarin er ook aandacht is voor de natuur. De gemeente wil het gebied ontwikkelen omdat er in de nabijheid veel woningen worden gebouwd in het stationsgebied.

Maar bij de bewonersgroep Rijk der Duizend Eilanden, met ruim 250 leden, zijn ze bezorgd over de visie. Bewoner Nico Pereboom vreest dat het oorspronkelijke karakter van het landschapsreservaat wordt aangetast door de aanleg van bruggetjes en voetpaden. Ook vond hij het een gemiste kans dat in de visie niet wordt aangegeven dat het Oosterdel een niet onbelangrijk vogelgebied is.

Ongewijzigd

Het stak hem dat er 77 reacties zijn gegeven op de visie, maar dat het college de visienota ongewijzigd ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorlegt. ,,De oplettende burger zal dus concluderen dat inspraakrondes in dit geval slechts voor de bühne zijn geweest.’’ Wethouder Nils Langedijk was het op dit punt niet met Pereboom eens. Volgens hem zijn er veel inspraakmomenten geweest en hebben veel zaken die eerder al door inwoners zijn ingebracht al een plek gekregen in de visie.

impressie kanaalparkzone

Een impressie van de Kanaalparkzone met enkele belangrijke locaties.

De meeste fracties in de gemeenteraad waren enthousiast over de visie. Voor wat betreft de inspraak werd meer dan eens aangegeven dat de inwoners in de toekomst nog aan bod komen als de visie wordt omgezet in concrete plannen.

Fred Ruiten vond dat het Oosterdelgebied een andere status moet krijgen dan de rest van de Kanaalparkzone. ,,Je kunt toch zeggen dat ecologie en cultuurhistorie daar de belangrijkste waarden moeten zijn?’’ Jolanda van Ling van D66 opperde dat er misschien een gemeentelijk natuurgebied van kan worden gemaakt en ook Danielle Barhorst van GroenLinks zei zich zorgen te maken over de impact van de plannen op de natuur.

Of er een aparte status komt voor het gebied moet blijken tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Wethouder Nils Langedijk stelde dat het Oosterdelgebied nu deel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland en in feite al een aparte status heeft. ,,Het Oosterdelgebied is niet toegankelijk voor een ieder om daar rond te varen.’’

Bron: Noordhollands Dagblad van 7 september 2022