Algemene Beschouwingen Kadernota

ChristenUnie brug Dijk en Waard.jpeg
Door Content beheerder op 20-07-2022

Algemene Beschouwingen Kadernota

Algemene beschouwingen ChristenUnie bij Kadernota Dijk en Waard

Als laatste mag ik mijn bijdrage bij deze kadernota leveren. De kadernota is voor de raad een zeer belangrijk document. De kaders voor het komende jaar worden vastgesteld. Voor de kaderstellende rol van de gemeente, een van de drie belangrijke rollen een belangrijk moment dus.

Het blijkt dat we voor deze raadsperiode, de nieuwe begrotingsperiode 2023-2026, € 62.880.000 extra beschikbaar hebben. Onze keuzes nu doen er daarom toe voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Die kunnen het verschil maken tussen wel een woning of geen woning, wel een goede opleiding of geen goede opleiding, kansen op de arbeidsmarkt, goed geschoolde medewerkers voor onze MKB-bedrijven, een mooie leefbare groene gemeente, een gemeente waar iedereen mee kan doen, of keuzes waar we geen verantwoordelijkheid voor elkaar zien, een veilige duurzame infrastructuur, maatregelen die ambitie hebben voor een klimaatneutraal Dijk en Waard of die laten liggen.

De omstandigheden van nu zijn alweer anders dan bij de start van het college een halfjaar geleden. Oorlog met vluchtelingen uit Europa, inflatie, meer besef van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en daarom een toegenomen besef van de noodzaak van eigen duurzame energiebronnen. Het gevoel van urgentie wordt groter voor ons allen.

Kans

Het goede nieuws is dus dat we van het Rijk fors meer middelen ontvangen, om deze omstandigheden het hoofd te bieden. Een kans die we misschien maar een keer krijgen. Het is mooi om te zien dat het college een ambitieuze kadernota heeft gemaakt. Om te beginnen mij oprechte complimenten daarvoor. Het college heeft woord gehouden en een aantal plannen en ideeën die wij samen met de PvdA en GroenLinks bij de start van de coalitie hebben ingebracht overgenomen. Wel hebben wij nog een aantal opmerkingen.

Focus

Naast dat het mooi is dat zoveel ambities en doelstellingen zijn opgenomen, lopen we het risico dat de focus op de zaken die we echt belangrijk vinden niet helder is. En doelen zijn veelal weinig smart opgenomen. In deze fase vinden we dat acceptabel, we zijn al blij dat het gelukt is om een kadernota van deze kwaliteit aan te leveren. Maar meer focus en meer smart is een volgende stap.

Ook vinden wij het echt een gemiste kans dat het college na een half jaar nog geen bedragen heeft durven te zetten bij de doelstellingen. Om eind oktober begin november nog even snel zoveel geld te verdelen vinden wij risicovol. Daarom hebben wij een aantal focuspunten, aansluitend bij ons 5 puntenplan van januari wel concreet uitgewerkt en daar ook bedragen bij gezet.

Goede ideeën

Het gaat om de bestemming van 17 procent van de beschikbare middelen die we willen inzetten voor een fonds om meer sociale huur mogelijk te maken; om een sterk sociaal beleid te voeren, meer groen en biodiversiteit, huiswerkbegeleiding, meer duurzaamheid. ‘Waarom hebben jullie niet meer voorgesteld?’, kunt u vragen. We denken dat het college ook nog wel zal komen met voorstellen aan onze raad. En onze collega’s van andere partijen zullen ook nog wel met goede ideeën komen schatten wij in. Daar is dan nog 83% voor beschikbaar - u ziet we zijn bescheiden geweest. Mocht u of het college overigens zelf geen andere voorstellen weten, dan zijn wij uiteraard bereid om met nog meer goede ideeën van onszelf te komen… 

Ambities

Dan moet ons nog wel iets van ons hart. Het coalitieprogramma was beperkt qua ambities, te beperkt zoals wij in januari al hebben betoogd. Drie concrete ambities bevatte dit akkoord: de meest MKB-vriendelijke gemeente, voor dienstverlening een 8 en 10.000 woningen de komende 10 jaar. Uit de pers vernamen wij dat zelfs deze ambities alweer naar beneden worden bijgesteld. We willen nu bij de top 10 van meest MKB-vriendelijke gemeenten horen. En 10.000 woningen? 7.500 lijkt haalbaar, 25 % eraf. En dienstverlening een 8? Waar vinden we die terug in de kadernota?

Meedenkers

We willen dit niet te veel het college nadragen. Als ChristenUnie zijn we blij met elke woning die beschikbaar komt, zeker als die ook iemand kan huisvesten die bijna nergens anders meer terecht kan wegens de hoge prijzen. En de MKB-vriendelijkste gemeente? Wij zouden liever de nadruk leggen op samenwerking met bedrijven om de mogelijkheden meer duurzaam en circulair te werken te stimuleren en mogelijkheden voor stageplaatsen voor onze MBO-ers. En dienstverlening: een 8 zegt ons niet zoveel. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners gezien en gehoord worden. Niet als lastige hinderpalen, maar als betrokken meedenkers. Dat is ook van groot belang om het vertrouwen in ons als overheid terug te krijgen. Dat vinden we toch allemaal heel erg belangrijk? We moeten het alleen nog wel een beetje leren. In dat kader wil ik het college ook vragen, hoe het eigenlijk zit met het kernenbeleid dat zo krachtig werd geïntroduceerd mede om de Pancrassers het gevoel te geven serieus genomen te worden. Het kan aan mij liggen maar het lijkt of dit vergeten is. Maar ik laat me graag corrigeren, ik hoop dat ik ongelijk heb.

Complimenten

We willen onze complimenten niet alleen aan het college geven maar ook aan onze collega-partijen. De moeite die zij hebben genomen om soms hele mooie moties in te dienen over een brede diversiteit aan moties: dat getuigt van betrokkenheid en creativiteit in de raad. En betrokkenheid en creativiteit hebben we hard nodig voorzitter, om er de komende lastige jaren wat moois van te maken voor onze inwoners.

Ik wil deze termijn eindigen met woorden uit de Bijbel. Toen het volk Israël het heel moeilijk had en in ballingschap moest, vroegen zij via een profeet wat zij moesten doen voor kunstgrepen om zijn hulp weer te krijgen. Het antwoord van God dat de profeet mocht doorgeven was:

Spreek eerlijk recht. Wees goed en zorgzaam voor elkaar, onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen (Zacharia 7:9,10). Nu meer dan 2000 jaar later gelden deze woorden nog steeds. Wanneer we dat doen mogen we ook nu zegen op ons werk verwachten. Dat wens ik het college en ons allen dan ook toe.

Fred Ruiten