Analyse: Belofte maakt schuld.

Fred Ruiten 3.jpg
Door Content beheerder op 11-07-2022

Analyse: Belofte maakt schuld.

maar omgaan met inspraak vereist nog enige oefening in Dijk en Waard

De komende jaren blijven er verschillende sluitingstijden gelden voor de horeca in Heerhugowaard en in het voormalige Langedijk. De gemeenteraad ging hier deze week mee akkoord. Maar de discussie maakte maar weer eens duidelijk dat omgaan met inspraak in Dijk en Waard een heikel punt is.

In de schaduw van de discussie over de miljoeneninvestering in Museum BroekerVeiling vond het debat plaats over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Eigenlijk stond deze al tijdens de eerste raadsvergadering van Dijk en Waard op de agenda, maar raad en college achtten het toen niet verstandig om deze goed te keuren.

Onderdeel van de APV zijn de sluitingstijden voor de horeca. En gebleken was dat slechts een heel beperkte groep omwonenden van horecazaken was benaderd om inwonersbijeenkomsten bij te wonen. Deze blunder werd dit jaar hersteld. Er vonden twee nieuwe - redelijk goed bezochte - inwonersbijeenkomsten plaats waarbij de inwoners hun zorgen konden uiten.

Het leidde ertoe dat de sluitingstijden in Langedijk nog niet gelijk worden getrokken met die in Heerhugowaard. Ook is beterschap beloofd als het gaat om handhaving van overlast. Tegelijkertijd kregen de horecaondernemers de toezegging dat het wel de bedoeling is dat er over een jaar of twee één uniform beleid komt voor de hele gemeente en hoeven de Langedijker horeca nieuwe bezoekers na 1 uur ’s nachts niet meer de deur te wijzen.

Geluidsopname

Je zou zeggen dat hiermee de gulden middenweg is gevonden. Ware het niet dat tijdens de twee laatste inwonersbijeenkomsten was toegezegd dat de deelnemers als eerste op de hoogte zouden worden gesteld van het collegebesluit. Sterker nog, ze zouden nog in de gelegenheid worden gesteld om hier hun reactie nog op te geven voordat het naar de gemeenteraad zou gaan. Er is een geluidsopname waarop deze toezegging wordt gedaan.

De bewoners kregen het besluit echter gelijk met de gemeenteraad toegestuurd. Burgemeester Peter Rehwinkel gaf dinsdag aan dit zuiverder te vinden. ’Wij willen u als raad niet later horen te informeren dan anderen.’ Hij zei er niet bij dat de betreffende ambtenaar die toezegging niet had moeten doen.

Geen fluit

Voor Fred Ruiten (ChristenUnie) was het niet nakomen van deze toezegging reden om tegen het voorstel te stemmen. En ook GroenLinks en de PvdA stemden tegen. ,,Ik snap het gewoon niet. Waarom doe je het niet gewoon?’’, vraagt Ruiten zich af. ,,Inspraak is er niet alleen voor de vorm. Als je iets belooft, dan vind ik dat je het moet doen. En of we de APV of in juli of in september vaststellen, maakt geen fluit uit.’’

De discussie over de APV staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar bleek dat er geen inspraak had plaatsgevonden in het stadshart van Heerhugowaard toen het college het betaald parkeren daar wilde invoeren voor bewoners. En ook het feit dat de plannen voor de Kanaalzone slechts marginaal zijn aangepast ondanks kritische reacties van tientallen omwonenden, belooft weinig goeds. ,,Als het gaat om inspraak zijn we nog aan het oefenen hoe we het echt moeten doen’’, concludeert Ruiten.

-

Noordhollands Dagblad zaterdag 9 juli 2022