Parkeren Middenwaard

parkeren.png
Door Content beheerder op 31-03-2022

Parkeren Middenwaard

Op dinsdag 15 maart heeft de gemeenteraad gesproken over de kosten van een parkeervergunning. In de buurt van Middenwaard wordt de parkeeroverlast tegen gegaan doordat bewoners een parkeervergunning kunnen aanvragen. Die zijn tot nu toe gratis. Het voorstel was om daar € 55 voor te laten betalen. 

Daarmee moet ook een bedrag in de begroting van € 100.000 worden goedgemaakt. Inwoners lieten redelijk massaal van zich horen dat zij niet betrokken waren bij participatie over dit voorstel. En ook niet terecht vonden opeens zo’n bedrag te moeten betalen. De ChristenUnie heeft samen met een aantal andere partijen een motie en amendement gemaakt om het parkeerbeleid nog een keer te bekijken met alle zaken die daarmee samenhangen. En dan ook te kijken hoe we het financiële tekort op parkeren kleiner kunnen maken, zodat de begroting ook blijft kloppen. De motie en het amendement werden aangenomen. De gemeente gaat met het parkeerbeleid aan de gang, voor nu is de invoering van het tarief voor een vergunning geschrapt.