Wordt Dijk en Waard in plaats van de stad van de zon, de stad van de donkere wolken?

aanbieding motie.jpg
Door Content beheerder op 06-01-2022

Wordt Dijk en Waard in plaats van de stad van de zon, de stad van de donkere wolken?

Oppositie uit kritiek op klimaatambities nieuwe coalitie Dijk en Waard

Op 4 januari werd het coalitieakkoord van het nieuwe college van DOP, Lokaal Dijk en Waard, Senioren Dijk en Waard en de VVD behandeld. Toen we dat beoordeelden samen met de PvdA en Groenlinks zagen we dat er een paar goede onderwerpen in staan zoals het meespreken van inwoners en het bouwen van voldoende woningen. Maar we misten ook belangrijke onderwerpen als aandacht voor natuur en biodiversiteit, bouwen van betaalbare woningen, klimaatdoelstellingen, voldoende middelen voor een effectief sociaal beleid. Als gezamenlijke inbreng hebben wij als drie partijen deze thema’s als concrete onderwerpen en doelstellingen ingebracht en aangeboden aan wethouder Does van de Dop.

Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Dijk en Waard zijn geschrokken van de klimaatambities van het nieuwe college. ,,Wordt Dijk en Waard in plaats van de stad van de zon, de stad van de donkere wolken?’’, vroeg Fred Ruiten van de ChristenUnie zich af.

Een dag nadat het nieuwe college van Dijk en Waard werd beëdigd, kende haar vuurdoop. Het was het eerste moment dat het coalitieakkoord werd besproken. Een akkoord dat volgens GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie (CU) veel mooie woorden bevat, maar geen doelstellingen en plannen.

Soledad van Eijk (GroenLinks) zei vooral te zijn geschrokken van de ambities op het gebied van klimaat. Zij constateerde dat het college tegen de landelijke trend ingaat door te stellen dat het gaat voor ’reële ambities’. ,,Als het aan de coalitie ligt, worden we als Dijk en Waard hekkensluiter in plaats van koploper.’’ GroenLinks, PvdA en CU willen dat Dijk en Waard in 2030 energieneutraal is en om dit te bereiken zou er een woningisolatieplan moeten komen dat beschikbaar is voor alle inwoners. Ook D66 en CDA maakten zich zorgen over de klimaatambities van het college.

Beperkte capaciteit

Klimaatwethouder René Schoemaker liet desgevraagd aan deze krant weten dat verduurzaming in heel Noord-Holland Noord een probleem is vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet en een gebrek aan mensen. „Wij willen dit dilemma binnenkort met de raad bespreken via de spreektafels.’’

De drie partijen kwamen met enkele voorstellen die wat hen betreft moeten worden opgepakt door het college. Zo willen ze dat elk bouwproject minimaal rekening houdt met dertig procent sociale huurwoningen en tien procent betaalbare koopwoningen. En ook willen ze dat iedere inwoner in Dijk en Waard met een inkomen tot 130 procent van minimumloon toegang moet krijgen tot de Dijk en Waard-pas en dat voor ieder kind huiswerkondersteuning beschikbaar wordt.

Zuur

Bij verschillende partijen klonk er enig zuur door over het feit dat zij niet meedoen aan de coalitie. Zo stelde Carmen Bosscher (Forum voor Democratie) dat haar partij niet het vertrouwen is gegund om mee te doen aan de coalitie. En ook Van Eijk gaf aan dat haar partij graag had meegedaan. Naima Ajouaau (PvdA) uitte kritiek op het feit dat het college uit vijf mannen en maar één vrouw bestaat.

Wethouder John Does zei blij te zijn met de inbreng van de andere partijen en gaf aan hier rekening mee te houden. Hij zei ook de zorg over de samenstelling van het college te delen. ,,Maar dit is wat uit de onderhandelingen is gekomen en hier gaan we het mee doen.’’

overgenomen uit NHD 5 januari 2022