Deze uitslag hadden we niet verwacht maar wel gehoopt

Trijntje Johanne en Fred ChristenUnie-06140 3-web.jpg
Door Content beheerder op 02-12-2021

Deze uitslag hadden we niet verwacht maar wel gehoopt

Reactie op verkiezingsuitslag ChristenUnie Dijk en Waard

De huidige raden van Heerhugowaard (31) en Langdijk (21) hebben nu 52 zetels. In de nieuwe raad van Dijk en Waard zijn er 37 zetels beschikbaar. Het is daarom bijzonder en verblijdend dat wij twee zetels mogen bemensen. We zien dit als een zegen op het vele (campagne)werk dat we samen met vele anderen hebben gedaan.

Tegelijkertijd is het ook een opdracht voor de komende vier jaar. ‘Kiezen voor wat echt telt’ was ons thema bij de verkiezingen. Oog voor kwetsbare mensen, oog voor zorgvuldig omgaan met de schepping, dat zijn hoofdlijnen die we zullen bewaken in de raad. Ook moeten we investeren in gesprekken met de mensen om zo de kloof tussen de politiek en onze inwoners te verkleinen. Waar mogelijk kerken, verenigingen, instellingen en bedrijven in onze gemeente betrekken bij alles wat er moet gebeuren. De identiteit van onze dorpen en wijken bewaren en versterken zodat mensen zich verbonden met en verantwoordelijk voor hun omgeving en elkaar voelen. 

Deze uitslag hadden we niet verwacht maar wel gehoopt. Gebeden zijn dan ook verhoord. Wij staan klaar om per 1 januari 2022 aan het werk te gaan als raadslid in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. In afhankelijkheid van onze Vader in de hemel en met steun van onze achterban.

Hartelijke groet namens de fractie,
Fred Ruiten en Trijntje Johanne Visser