Beschouwingen ChristenUnie bij begroting Dijk en Waard

microfoon
Door Content beheerder op 10-11-2021

Beschouwingen ChristenUnie bij begroting Dijk en Waard

9 november 2021

Het NoordHollands Dagblad kopte op zaterdag 23 oktober: Fusiegemeente Dijk en Waard ‘fit aan de start’. Dat was een citaat van wethouder Fintelman. Een structureel sluitende begroting die beleidsarm is. Een uitspraak waar je trots op kunt zijn, maar is hier niet voorzichtigheid geboden?

Geacht college van zowel Langedijk als Heerhugowaard, leden van de beide raden, en luisteraars.

Het NoordHollands Dagblad kopte op zaterdag 23 oktober: Fusiegemeente Dijk en Waard ‘fit aan de start’.

Dat was een citaat van wethouder Fintelman. Een structureel sluitende begroting die beleidsarm is. Een uitspraak waar je trots op kunt zijn, maar is hier niet voorzichtigheid geboden?

De ChristenUnie wil nu en in de toekomst met beide benen op de grond blijven staan. We waarschuwen de colleges van Heerhugowaard en Langedijk voor hoogmoed. Mooier kunnen we het niet maken zou je zeggen, maar de ChristenUnie adviseert om eerst maar een pas op de plaats te maken voordat je zoiets zegt. Want wat is de realiteit?

Inderdaad een begroting die structureel sluitend is. Dat klopt. Maar eerst moest er fors gesneden worden in de financiën. In de secundaire begrotingen 2021 van Heerhugowaard en Langedijk zijn bezuinigingsmaatregelen genomen van 10,6 miljoen Euro. Met fit bedoelt de wethouder wellicht: behoorlijk afgeslankt……

Vervolgens ligt er een forse wensenlijst die nog uitgevoerd moet worden. In de nabije en verre toekomst. Wil de nieuwe raad van Dijk en Waard daar een gevolg aan geven dan slaat de structureel sluitende Begroting om in een structureel negatief sluitende begroting. En dan hebben we het nog niet eens over de risico’s of de middelen die we hebben voor de Jeugdzorg en WMO wel toereikend zijn.

Dat moeten we niet willen. Maar wel moeten er overwogen keuzes gemaakt worden, dan worden we inderdaad fit. Niet alleen aan de start, maar ook daarna.
De ChristenUnie wil een voorzet hieraan geven. We willen dat in een motie meegeven als oproep van onze raad aan de nieuwe gemeenteraad. Daar kom ik straks op terug.

We danken u voor de beantwoording van de vragen. We hebben nog een vraag .
Deze vraag gaat over de maatregelen van 10,6 miljoen euro in de secundaire begroting van beide raden.
Hoe hoog is het risico dat deze bezuinigingen niet gehaald worden en welk effect heeft dit op de structureel sluitende begroting 2022?
Zit daar nog ruimte in om op voorhand bijvoorbeeld de OZB met meer dan een miljoen euro te verlagen?
Graag horen we hier een reactie op van de beide colleges.

Voorzitter,
De fracties van de ChristenUnie van Heerhugowaard en Langedijk , en ongetwijfeld ook de andere fracties uit de beide raden staan in de startblokken voor deelname aan de gemeenteraad van Dijk en Waard. En als je deze beleidsarme begroting ziet zijn er, naast de opsomming uit het raadsvoorstel onder punt 1, toch een aantal punten die wij graag op korte termijn gerealiseerd willen zien.

Dat zijn de volgende zaken:

  • Veiligheidsbehoefte Dijk en Waard
  • Verkeersmaatregelen fiets gevaarlijke kruispunten Broekerweg en Zuidtangent
  • Onderwijshuisvesting Integraal Kind- en Ouderencentrum (IKOC) in Noord-Scharwoude
  • Alton verkeersmaatregelen
  • Klimaatadaptatie en
  • Kernenbeleid

Dit zijn onderwerpen die meteen van af het begin moeten worden opgepakt in de nieuwe gemeente. Het zijn onderwerpen die mede aangedragen zijn en leven onder onze inwoners en het bedrijfsleven.

En inderdaad er zit wat laaghangend fruit bij: Verkeersmaatregelen op de gevaarlijke kruispunten op de Broekerweg en de Zuidtangent. Hier gebeuren te vaak ongelukken waarbij fietsers de klos zijn. Daarnaast vinden daar veel bijna ongelukken plaats.

Wij doen dan ook het verzoek om hier op zeer korte termijn iets aan te doen. Bijvoorbeeld met verkeersdrempels of waarschuwingslichten met als tekst: Let op kruisende fietsers of Verkeersregelaars. We doen een voorzet, maar er zijn misschien andere oplossingen.
We verwoorden dit in twee moties die we aan de bestaande raden meegeven als oproep aan de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard. Omdat wij kiezen voor wat echt telt.

Voorzitter,
Er ligt vanavond een Begroting voor die beleidsarm is, maar ook een begroting die een wensenlijst met ambities heeft.
We danken de ambtelijke organisatie en de colleges voor het aanbieden van deze Begroting. De laatste van de beide aparte gemeenten. We blikken niet terug, maar kijken vooruit.

Ja, wethouder Fintelman, de ChristenUnie staat straks fris aan de start, positief kritisch en kiezend voor wat echt telt. Voor een gemeente waar iedereen meetelt.
Dat doen wij vanuit ons Bijbels perspectief waar de leidraad is: oog voor de schepping, omzien naar elkaar en een verantwoord rentmeesterschap.
Om zo de mooiste en sociaalste gemeente te worden. Daarbij wensen wij de nieuwe raad, het college en de ambtelijke organisatie Gods onmisbare zegen toe.