Iedereen telt mee - De visie van ChristenUnie Dijk en Waard

De visie van CU oktober 2021.jpg
Door Content beheerder op 01-11-2021

Iedereen telt mee - De visie van ChristenUnie Dijk en Waard

In het Heerhugowaardse Stadsnieuws van 29 oktober hebben we onze visie voor Dijk en Waard gedeeld. Fractievoorzitter Trijntje Johanne Visser: "Dijk en Waard is volgens de ChristenUnie een gemeente waarin iedereen waardevol is en meetelt. Al onze inwoners moeten dus kunnen meedoen."

Per 1 januari 2022 vormen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard één nieuwe gemeente: Dijk en Waard. De gemeente bestaat uit verschillende dorpen en kernen met allemaal hun eigen identiteit en voorzieningenniveau. Als ChristenUnie koesteren we dat en waar mogelijk stimuleren en versterken wij dat. Door goed naar onze inwoners te luisteren wanneer we aan de slag gaan in een kern of wijk. Waar we nieuwe betaalbare woningen voor starters en ouderen gaan bouwen, maar niet ten koste van onze mooie groene omgeving. We versterken juist ons groene karakter. Zo blijven we een gemeente waarin het fijn wonen, werken, leren en recreëren is met onze mooie natuur, water, scholen, instellingen en kerken.

Dijk en Waard is volgens de ChristenUnie een gemeente waarin iedereen waardevol is en meetelt. Al onze inwoners moeten dus kunnen meedoen. Inwoners die dat niet op eigen kracht kunnen, ondersteunen we bijvoorbeeld bij het vinden van werk, wegwerken van schulden en passende zorgvoorzieningen om mee te kunnen doen. Elke dorp of wijk moet daarbij een plek hebben waar mensen terecht kunnen voor een praatje, een kop koffie of met vragen.

Onze ambitie is dan ook om de mooiste en sociaalste gemeente te worden. Daarbij telt iedereen mee!