ChristenUnie, een Dijk van een partij die uw stem Waardig is

Update Dijk en Waard-web.jpg
Door Content beheerder op 18-10-2021

ChristenUnie, een Dijk van een partij die uw stem Waardig is

Heerhugowaard en Langedijk bundelen hun krachten om een krachtige gemeente te realiseren. Daarin is het straks het goed wonen, werken en recreëren. Dijk en Waard is straks een gemeente die de complexe vraagstukken voor haar inwoners kan aanpakken en dat samen met de regio doet.

Kiezen voor wat écht telt!

De ChristenUnie stelt in haar Verkiezingsprogramma de inwoner centraal. Uitgangspunt is: Dijk en Waard wordt de mooiste en sociaalste gemeente van Noord-Holland. Samen met onze inwoners realiseren we dat.  Geen makkelijke opgave, maar wij gaan daarvoor. Om zo’n gemeente tot stand te brengen, maken wij ons sterkt voor de volgende punten:

  • Een open en transparant gemeentebestuur dat bereid is om haar inwoners optimaal te laten participeren bij ontwikkelen van plannen.

  • Goede voorzieningen in de wijken en dorpskernen waarbij iedereen zich veilig en thuis voelt. Criminaliteit en wangedrag wordt niet getolereerd en pakken we aan. We koesteren het verenigingsleven en vrijwilligerswerk.

  • We bouwen betaalbare woningen voor alle doelgroep en. Snelheid van bouwen staat voorop, maar niet ten koste van onze natuur.

  • Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) heeft prioriteit. Inwoners moeten zich veilig kunnen verplaatsen in onze gemeente.

  • Respect en erkenning voor elkaar: discriminatie hoort daarbij niet thuis.

  • Goede zorg voor iedereen: jongeren de kans geven om zich te ontwikkelen en ouderen waardig oud laten worden. Iedereen moet kunnen meedoen. Goed sociaal beleid is belangrijk.

  • Gezinnen staan centraal, want zij zijn de hoeksteen van de samenleving. Ouders mogen rekenen op goed onderwijs voor hun kinderen.

  • Onze jeugd moet ook in de toekomst in een mooie en leefbare omgeving kunnen wonen. De gemeente stimuleert verantwoord omgaan met natuur en milieu en geeft het goede voorbeeld.

  • De inbreng van vrijwilligersorganisaties zoals kerken gebruiken en waarderen we.

  • We stimuleren gezonde economische bedrijvigheid, want dat is goed voor de werkgelegenheid en inkomens van onze inwoners.

Hoe gaan we dit realiseren?

Niet alle punten hebben we benoemd. In ons verkiezingsprogramma staan ze beschreven. We gaan bouwen aan een Dijk en Waard waar iedereen zich thuis voelt. Samen met onze inwoners. We doen dat vanuit onze christelijke opdracht om samen verantwoordelijkheid voor onze gemeenschap te dragen. Zorgdragen voor een samenleving die verantwoord omgaat met de schepping. Ervoor zorgen dat iedereen écht telt en meedoet in Dijk en Waard.

Als ChristenUnie hebben we zowel in Heerhugowaard als Langedijk bewezen een constante factor te zijn met een degelijke politieke inbreng. Met onze ervaren kandidaat Fred Ruiten als lijsttrekker en een brede steunfractie zetten we er de schouders onder om onze plannen waar te maken voor de inwoners van Dijk en Waard.

ChristenUnie, een Dijk van een partij die uw stem Waardig is!

Dit artikel is eerder verschenen in Update jaargang 4, september 2021, nummer 3