Bestrijden van eenzaamheid

Oudere vrouw met telefoon.jpg
Door Content beheerder op 02-10-2021

Bestrijden van eenzaamheid

Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uitmaakt van een of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen, geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. De coronacrisis heeft dit nog versterkt.

Maar er ontstonden in die periode juist ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzagen. Er is kracht in de samenleving. De ChristenUnie blijft daarom inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Dijk en Waard extra investeren in preventie en vroeg signalering. Want voorkomen is beter dan genezen.

Ouderen in Dijk en Waard verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren nog prima en weten lang hun weg zelfstandig of met hulp in te vullen. Ook zijn zij vaak als vrijwilliger actief. Soms ontstaan erdoor lichamelijke of geestelijke klachten een verminderende mobiliteit. Eenzaamheid ligt dan op de loer. De ChristenUnie heeft daar oog voor en wil zich inzetten om eenzaamheid te bestrijden.

 De speerpunten van de ChristenUnie zijn:

  • de ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 75 jaar standaard een tweejaarlijks bezoek krijgen van het wijkteam of vrijwilligers om (verborgen) problemen zoals eenzaamheid of financiële problemen vroegtijdig op te sporen.

  • in overleg met wijkteams, kerken of verenigingen kijken of en hoe voorzieningen met een sociale functie aanwezig kunnen zijn en open kunnen blijven.

  • Dijk en Waard wordt een dementievriendelijke gemeente door een gerichte training aan te bieden aan medewerkers en andere belangstellenden.

  • dementie in de samenleving wordt bespreekbaar gemaakt en de juiste zorg en ondersteuning wordt  geboden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

  • Dijk en Waard heeft een website die "ouderenproof" is.

  • de ChristenUnie wil ook dat in samenwerking met de bibliotheek een cursus wordt aangeboden om ouderen nog meer digitaal vaardig te maken.

  • omdat er weinig specifiek woningaanbod is voor ouderen daar bij het beleid op het gebied van woningbouw extra aandacht aan geven, bijv. in de vorm van zogeheten ‘knarrenhoven’.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Want iedereen telt mee en mag meedoen. Daarom hebben wij uw stem nodig!