« Terug

ChristenUnie Dijk en Waard tekent protest aan tegen ontwerpfestival op zondag

Centrumwaard parkeerdinsdag 01 juni 2021 11:15

De gemeente Heerhugowaard houdt op zondag 13 juni een ontwerpfestival voor Centrumwaard. Samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen wil de gemeente de eerder vastgestelde gebiedsvisie Centrumwaard verder uitwerken.

Als ChristenUnie Dijk en Waard hebben we middels een brief aan het college aangegeven het niet eens te zijn met de keuze voor de zondag. We zijn van mening dat gemeentelijke activiteiten niet op zondag plaats horen te vinden.

In de brief heeft fractievoorzitter Trijntje Johanne Visser aangegeven dat de de zondag vanouds een dag is om even tot rust te komen van de dagelijkse arbeid en aandacht te geven aan gezin, familie en vrienden. Het geeft onze inwoners tevens de gelegenheid om kerkdiensten te kunnen bezoeken. Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op zon- en feestdagen ook gesloten. En wanneer bijvoorbeeld Koningsdag op een zondag valt, wordt dit ook verplaatst naar een andere dag. Als de overheid hierin zelf het goede voorbeeld geeft, waarom doet de gemeente Heerhugowaard dat dan niet?

De gemeente heeft juist gekozen voor de zondag om ondernemers de kans te bieden mee te doen aan het ontwerpfestival. Voor de ChristenUnie is dat argument niet steekhoudend. Een dergelijk evenement kan ook op een doordeweekse dag ’s avonds georganiseerd worden of op een zaterdag.

Als fractie hebben we het college van burgemeesters en wethouders dringend verzocht af te zien van het organiseren van het ontwerpfestival op zondag.

In NHD van 31 mei heeft tevens een artikel omtrent dit protest gestaan. (link)

« Terug