Geen extra energiecadeautje voor 2500 huishoudens in Dijk en Waard

Spaarlamp.jpg
Door Content beheerder op 24-11-2022

Geen extra energiecadeautje voor 2500 huishoudens in Dijk en Waard

Inwoners van Dijk en Waard die al 1300 euro energietoeslag hebben ontvangen, hoeven niet te rekenen op een cadeautje van 100 euro van de gemeente. De raad stemde tegen een motie van Fred Ruiten van de ChristenUnie.

Ruiten had voorgesteld om de circa 2500 huishoudens in Dijk en Waard een aanvullende energietoeslag te verstrekken als extra tegemoetkoming voor de energielasten. Volgens Ruiten zijn de middelen die de gemeente heeft ontvangen voor het uitkeren van de energietoeslag niet allemaal uitgegeven.

Waar Soledad van Eijk (GL) het een ’heel mooi gebaar’ noemde, waren er ook tegenstanders. Zo wees Floris de Boer (LDW) op het feit dat deze groep al een energietoeslag heeft ontvangen, dat het Rijk de komende twee maanden 190 euro per huishouden uitkeert en dat er in 2023 een prijsplafond komt voor de energie-uitgaven. ,,Hoe diep zijn de zakken van de ChristenUnie? Vindt u het ook niet een beetje over de top?’’

Volgens Ruiten zijn de energierekeningen van veel mensen zo hoog dat de 100 euro meer dan welkom is.

Wethouder Gerard Rep raadde de gemeenteraad af het voorstel over te nemen. Volgens hem komen er nog steeds aanvragen binnen van mensen die de energietoeslag nog niet hebben ontvangen. ,,We weten dus niet hoeveel geld we overhouden.’’ Daarnaast worden er volgend jaar opnieuw energietoeslagen van 1300 euro uitgekeerd. ,,Het goede nieuws is dat we daarvan wellicht 500 euro nog dit jaar mogen uitgeven.’’

Hiermee wist Rep een ruime meerderheid van de raad te overtuigen.

Overdruk Noordhollands dagblad 9 november 2022